Dobro došli u odeljak našeg portfolija

U ovom delu se trudimo da Vam približimo kako funkcioniše svet investicija kroz analizu naših realnih ulaganja.

Naša ulaganja kroz različite portfolije obuhvataju investicije u četiri vrste imovine: akcije kompanija, robu, nekretnine i biznise. Budući da se svaka od pomenutih grupa imovine ponaša drugačije na tržištu tokom uspona i padova ekonomije, trudimo se da naše investicije budu međunarodnog karaktera i na taj način dodatno otporne na potencijalne promene na tržištu. Jedna od najvažnijih strategija kojom se vodimo prilikom naših investicija jeste sigurnost investicije, tj. pravilo 80-15-5. Ovo pravilo podrazumeva ulaganje 80% kapitala u tzv. sigurnu imovinu, 15% u imovinu srednjeg rizika i 5% u najrizičniju. Naravno, pre svakog ulaganja predstoje meseci analize i definisanja potencijalnog prinosa, novčanog toka i rizika za svaku pojedinačnu investiciju.

Naš portfolio

Na graficima ispod možete pronaći naš portfolio koji je podeljen na osnovu detaljnijeg razdvajanja četiri grupe imovine u dodatne kategorije kako bismo obezbedili bolji pregled naših investicija. Važno je istaći da smo to uradili i zbog toga što ne ulažemo samo u realnu imovinu, već i u ostale mogućnosti koje su na raspolaganju investitorima, poput finansijskih tržišta. Takođe, pomenute kategorije su dalje grupisane na subkategorije u okviru našeg portfolija, ali njih ovde nismo naveli i dostupne su samo našim klijentima.

Naš portfolio smo podelili u sledećih pet kategorija:

* Crowd Real Estate
* Investicije u biznise
* Investicije u nekretnine
* Investicije u deonice kompanija
* Investicije u ugovore za razliku

Kako nas kontaktirati

Za zakazivanje sastanka u vezi sa investicionim savetovanjem možete nas kontaktirati putem upitnika ispod.

Obraćam Vam se povodom:

*Svi grafici i informacije predstavljene na ovoj stranici su informativnog karaktera i ne treba ih tretirati kao savet ili predlog za Vaše investicije, tj. kupovinu ili prodaju. Trebalo bi da uradite svoje vlastito istraživanje pre razmišljanja o konkretnoj investicionoj odluci. FinMedia.rs ne garantuje da su navedeni podaci predstavljeni bez grešaka ili pogrešnih podataka iz dostupnih izvora i materijala, kao ni to da su predstavljeni podaci preneseni u trenucima kada se promene na tržištu događaju. Svi rizici, gubici i troškovi u vezi sa investicijama, uključujući i i gubitak cele glavnice, u potpunosti su na Vama i Vaša su odgovornost.