Dobro došli u odeljak naših portfolija

U ovom delu se trudimo da Vam približimo kako funkcioniše svet investicija kroz analizu naših realnih ulaganja.

* Prikaz naših investicija od aprila 2020. biće dostupan samo članovima našeg premijum kluba i uz plaćenu pretplatu. Za članstvo u FinMedia Investments premijum klubu prijavite se putem formulara na dnu stranice. *

Naša ulaganja kroz različite portfolije obuhvataju investicije u pet klasa imovine. Budući da se svaka od njih ponaša drugačije na tržištu tokom uspona i padova ekonomije, trudimo se da naše investicije i u najmanje likvidne klase imovine budu međunarodnog karaktera i na taj način dodatno otporne na potencijalne promene na tržištu. Jedna od najvažnijih strategija kojom se vodimo prilikom naših investicija u svaku od klasa jeste sigurnost investicije, tj. pravilo 80-15-5.

Ovo pravilo podrazumeva ulaganje 80% kapitala u tzv. sigurnu imovinu, 15% u imovinu srednjeg rizika i 5% u najrizičniju. Naravno, pre svakog ulaganja radimo detaljne analize i projekcije potencijalnog prinosa, novčanog toka i rizika za svaku pojedinačnu investiciju.

Naše investicije

Na graficima ispod možete pronaći izgled naših portfolija. Veoma je važno razumeti da u svakom od tri naša portfolija ne držimo sve klase imovine, budući da su oni isto tako podeljeni po klasi imovine, novčanom toku, prinosima, riziku i aktivnosti.

U okviru naših portfolija imamo sledećih pet klasa imovine:

1. Nekretnine

2. Obveznice

3. Deonice međunarodnih kompanija

4. Plemeniti metali

5. Alternativne investicije (Crowd Real Estate, CFD-ovi)

Prikaz FinMedia Investments portfolija

Kao što možete videti iz grafikona, naše investicije podeljene su u tri portfolija različitih prinosa, tj. agresivnosti. Počevši od onog sa najmanjim rizikom i očekivanim prinosom, Atinom, preko portfolija srednjeg rizika pod nazivom Artemida, sve do najagresivnijeg – Aresa.

Svaki od njih osvežavamo na kvartalnoj bazi najnovijim informacijama i promenama na tržištu. Takođe, kako se cene imovine menjaju vremenom, u portfolijima možete da vidite ažurirane podatke na svaka tri meseca koji se odnose i na povraćaj na investiciju. Pored svega pomenutog, ovde možete da pronađete i nove vrste imovine koje smo dodali tokom prethodnog kvartala.

Povraćaj uloženog novca na investiciju, po portfoliju

Portfolio 1: Atina

Portfolio sadrži ili može imati sledeće klase imovine: nekretnine, obveznice, plemenite metale, stambene crowd real estate projekte sa ROI-jem do 15%

Portfolio 2: Artemida

Portfolio sadrži ili može imati sledeće klase imovine: deonice stabilnih međunarodnih kompanija van finansijskog i tehnološkog sveta, stambene i komercijalne crowd real estate projekte sa ROI-jem između 15% i 20%.

Portfolio 3: Ares

Portfolio sadrži ili može imati sledeće klase imovine: ugovore za razliku (CFD-ove) na plemenite metale, naftu i valutne parove, deonice finansijskih, tehnoloških i brzorastućih kompanija, komercijalne crowd real estate projekte ROI-ja iznad 20%.

Poslednje informacije: Januar 2020.

Na ovom mestu na kvartalnoj bazi (april, jul, oktobar i januar) donosimo najnovije informacije o našim ulaganjima. Ovde je važno napomenuti da su naši portfoliji podeljeni pre svega po klasi imovine, novčanom toku, prinosima, riziku i aktivnosti u okviru samog portfolija, te svaki od njih pored imena sadrži i vrste imovine koje bi mogle u njemu da se pronađu.

Portfolio 1, Atina: Naš najsigurniji portfolio u poslednjem kvartalu 2019. godine nije ostvario značajnije promene jer nismo dodali nove projekte u okviru istog. Ono što jeste značajno je to da naša prva nekretnina počinje sa otplaćivanjem same sebe, budući da ćemo početkom 2020. godine isplatili i poslednju ratu iste, tako da cele 2020. godine očekujemo povećanje novčanog toka u okviru ovog portfolija jer nas očekuju i dve isplate kamata za Crowd Real Estate projekte.

Nekretnina: Naša prva investiciona nekretnina jeste jednosoban stan sa godišnjim ROI-jem od 5.05%, što je iznad proseka za rezidencijalne nekretnine u tom kvartu. Investicija nije zahtevala visoka ulaganja i rekonstrukciju, budući da je već u zakupu, te je podrazumevala isplatu same nekretnine i produžetak ugovora sa zakupcem.

Via Piranesi 39, Milano: Investicija u ovaj Crowd Real Estate projekat u Milanu bila je veoma interesantna pre svega zbog grada koji je jedan od najrazvijenijih u Italiji, kao i nedostatka stambenog prostora i rasta cena zakupa u istom. Dodatno, ovaj razvijeni grad beleži znatno nižu stopu nezaposlenosti u odnosu na državni prosek i samim tim je jedan od glavnih ciljeva migranata iz svih delova zemlje i inostranstva.

Projekat je podrazumevao transformaciju 540 m2 kancelarijskog i skladišnog prostora u 11 apartmana (površina od 40 m2 do 75 m2), lociranih u brzorastućem zapadnom delu grada. Jedan od krucijalnih parametara prilikom ovog ulaganja bila je rezervacija kupaca čak 5 (četiri jednosobna i jedan dvosoban) od 11 pomenutih apartmana i pre početka rekonstrukcije, što je dodatno podržalo našu pretpostavku o visokoj tražnji za stambenim prostorom u Milanu.

U okviru projekta će biti rekonstruisano 9 jednosobnih i dva dvosobna stana.

Klasa rizika ocenjena je kao B1 od strane brokera (platforme), a investicija je premašila minimalnu traženu svotu od 200,000.00 evra i uloženo je maksimalnih 500,000.00 evra od strane ulagača na platformi. Pozajmica je garantovana vlasništvom brokera (platforme) u developerskoj firmi u iznosu od 25%.

Cohousing Chiaravalle, Milano: Kao i u prethodnom projektu, jedan od važnih parametara bila je lokacija u koju ulažemo. Ovaj projekat podrazumevao je transformaciju velikog imanja iz 14. veka pod imenom „Cascina Gerola” u inovativni koncept 50 apartmana, uključujući bašte, garaže i velike zajedničke prostore koji su i obeležje „Co-housing” načina života. Do trenutka same potražnje investicije putem brokera (platforme), 26 apartmana je već bilo prodato.

Cela vrednost investicije bila je 14,096,343.00 evra, dok su investitori putem platforme mogli da učestvuju u projektu sa maksimalnih 1,000,000.00 evra. Dostignuto je ulaganje od 595,600.00 evra, što je bilo dovoljno za odobravanje pozajmice, budući da je minimalna tražena suma bila 500,000.00 evra. Pozajmica je takođe osigurana ličnom garancijom vlasnika developerske firme i vlasništvom brokera (platforme) u developerskoj firmi u iznosu od 25%.

Važan kriterijum za našu investiciju bila je isplata kamata na šestomesečnom nivou, kao i glavnice zajedno za poslednjom kamatom u novembru 2020. godine.

Portfolio 2, Artemida: Ovaj portfolio je za nijansu poboljšao performans tokom poslednjeg tromesečja 2019. godine, ali je i dalje u crvenoj zoni. Trenutno razmatramo prodaju deonica koje posedujemo u Artemidi i reinvestiranje novca u nekoliko stabilnih američkih kompanija. Kada govorimo o alternativnim investicijama, sledeća godina će sigurno doneti i nova ulaganja u okviru nekoliko crowd real estate projekata koji se najavljuju na platformama na kojima smo aktivni.

Deonice međunarodne kompanije: Iako kompanija u koju smo ulagali tokom druge polovine 2019. godine ima sve bolje finansijske rezultate, oni nisu dovoljno snažni i slabi rast cene deonica doveo je do lošeg performansa našeg portfolija srednjeg rizika i prinosa.

Trenutno smo u procesu razmatranja pogodnog trenutka za prodaju deonica kompanije i reinvestiranja u nekoliko stabilnih, pre svega američkih međunarodnih firmi. Takođe, portfolio će pretrpeti određenu izmenu kada govorimo i o troškovima transakcija i održavanja investicija, budući da ćemo u februaru 2020. godine promeniti brokera i samim tim povećati prinose na investicije.

Portfolio 3, Ares: Odličan rezultat Aresa u poslednjem kvartalu prošle godine bio je posledica naše aktivnosti na tržištu, budući da smo kroz prinos na ugovorima za razliku dodali dovoljnu količinu novca za osetnije reinvestiranje u okviru Aresa. Ove godine je u planu da Aresu dodamo nekoliko brzorastućih kompanija u paletu investicija, ali i dva do tri visokorizična crowd real estate projekta.

Industrial business center Tvaikonis: Industrijski kompleks „Tvaikonis” u letonskoj prestonici Rigi bio je naš prvi poduhvat i investicija u ovom delu Evrope. Novac iz pozajmice investitor će koristiti za kupovinu istorijske industrijske zone površine 6,200 m2, nameravajući da je preuredi u moderni biznis kompleks izdeljen u jedinice između 100 m2 i 500 m2, a objekat će imati i 100 parking mesta.

Kako ovaj tip nekretnina beleži povećanju tražnju u Rigi, važno je istaći da je veoma brzo dostignuta i maksimalna potrebna pozajmica od 700,000.00 evra, a takođe je obezbeđen i tzv. „buy back guarantee” program u slučaju propadanja projekta. To je veoma važna stavka prilikom razmatranja našeg ulaganja, a dodatnu težinu dalo je i osiguranje same nekretnine.

Ugovori za razliku (CFD-ovi): U poslednjem kvartalu 2019. godine otvorili smo i zatvorili tačno 20 pozicija, od čega devet prodajnih i jedanaest kupovnih. Najviše smo trgovali ugovorima za razliku na zlato i naftu kada govorimo o robi i tu smo zabeležili najbolje profite. Takođe, bili smo aktivni na foreks tržištu i zabeležili zadovoljavajući profit na valutnim parovima USD/CNH (pre sastanaka predstavnika vlade SAD-a i Kine u vezi sa trgovinskim ratom) i GBP/USD (u nedelji pre izbora koji su ujedno odlučivali i o sudbini ideje Brexit-a).

Naš izveštaj profita i gubitka „poljuljali” su samo gubici na valutnim parovima AUD/USD posle odluke centralne banke Australije o sniženju kamatne stope usled slabe inflacije i pokušaja da poveća zaposlenost. Na kraju, dve kupovne pozicije na zlato u oktobru bile su u crvenoj zoni, budući da je plemeniti metal zabeležio prilično slab mesec nakon nekoliko skokova tokom prvih devet meseci 2019. godine.

Ipak, pomenute trgovine nisu poremetile P&L rezultat portfolija, te smo u ovom delu ostali u značajnom plusu na kraju godine.

Premijum klub

Ukoliko Vas zanimaju ulaganja i uvećanje kapitala kroz pasivne prihode, naš premijum klub je savršeno mesto za Vas. Članarina u klubu iznosi 9.99 evra na kvartalnoj bazi.

Šta Vam donosi članstvo u našem premijum klubu? Ovo je spisak samo nekih od benefita:

* Tromesečni pristup pregledu naših realnih investicija koje imate prilike da vidite na ovoj stranici

* Neograničeni pristup investitorskim materijalima

* Grupne konsultacije u trajanju od 40 minuta samo za članove premijum kluba na kraju svakog tromesečja u godini

* Jednu mini-analizu ulaganja odabranog  iz našeg portfolija koju objavljujemo na kvartalnoj bazi

Članstvo u Premijum klubu

Ukoliko želite da ubuduće imate pristup našim portfolijima i ulaganjima, molimo Vas da popunite prijavu ispod.

*Svi grafici i informacije predstavljene na ovoj stranici su informativnog karaktera i ne treba ih tretirati kao savet ili predlog za Vaše investicije, tj. kupovinu ili prodaju. Trebalo bi da uradite svoje vlastito istraživanje pre razmišljanja o konkretnoj investicionoj odluci. FinMedia.rs ne garantuje da su navedeni podaci predstavljeni bez grešaka ili pogrešnih podataka iz dostupnih izvora i materijala, kao ni to da su predstavljeni podaci preneseni u trenucima kada se promene na tržištu događaju. Svi rizici, gubici i troškovi u vezi sa investicijama, uključujući i i gubitak cele glavnice, u potpunosti su na Vama i Vaša su odgovornost.