Dobro došli u odeljak naših portfolija

U ovom delu se trudimo da Vam približimo kako funkcioniše svet investicija kroz analizu naših realnih ulaganja.

Naša ulaganja kroz različite portfolije obuhvataju investicije u pet klasa imovine. Budući da se svaka od njih ponaša drugačije na tržištu tokom rasta i pada ekonomije, trudimo se da naše investicije i u najmanje likvidne klase imovine budu diverzifikovane i na taj način dodatno otporne na potencijalne promene na tržištu. Jedna od najvažnijih strategija kojom se vodimo prilikom vođenja portfolija jeste sigurnost investicije.

Najvažnije pravilo sigurnosti jeste tzv. koncept 80-15-5, tačnije ulaganje 80% kapitala u konzervativnu imovinu, 15% u imovinu srednjeg rizika i 5% u najrizičniju. Projekcija potencijalnog prinosa, novčanog toka i rizika koji smo spremni da podnesemo jesu deo analize svake pojedinačne investicije.

Naše investicije

Na graficima ispod možete pronaći izgled naših portfolija. U svakom od tri portfolija držimo različite klase imovine, a pored toga oni se razlikuju po novčanom toku, očekivanim prinosima i riziku.

U okviru portfolija posedujemo sledećih pet klasa imovine:

1. Nekretnine

2. Obveznice

3. Deonice međunarodnih kompanija

4. Plemenite metale

5. Alternativne investicije (Crowd Real Estate, CFD-ovi)

Primer FinMedia Investments portfolija

Naše investicije podeljene su u tri portfolija različitih prinosa, tj. agresivnosti ulaganja. Počevši od onog sa najmanjim rizikom i očekivanim prinosom, Atinom, preko portfolija srednjeg rizika pod nazivom Artemida, sve do najagresivnijeg – Aresa. Treba imati u vidu da i pored toga što su portfoliji različitog rizika u opštem smislu, oni takođe unutar svoje kompozicije sadrže investicije drugačijih rizika.

Za detaljan uvid u naše portfolije, priključite se našem FinMedia Investments Premijum klubu putem formulara na dnu stranice.

Povraćaj uloženog novca na investiciju, po portfoliju

Portfolio 1: Atina

Portfolio sadrži ili može imati sledeće klase imovine: nekretnine, obveznice, plemenite metale, stambene crowd real estate projekte sa ROI-jem do 15%

Portfolio 2: Artemida

Portfolio sadrži ili može imati sledeće klase imovine: deonice stabilnih međunarodnih kompanija van finansijskog i tehnološkog sveta, stambene i komercijalne crowd real estate projekte sa ROI-jem između 15% i 20%.

Portfolio 3: Ares

Portfolio sadrži ili može imati sledeće klase imovine: ugovore za razliku (CFD-ove) na plemenite metale, naftu i valutne parove, deonice finansijskih, tehnoloških i brzorastućih kompanija, komercijalne crowd real estate projekte ROI-ja iznad 20%.

Za članstvo u FinMedia Investments Premijum klubu i detaljan uvid u naše portfolije, kontaktirajte nas putem formulara ispod

    *Svi grafici i informacije predstavljene na ovoj stranici su informativnog karaktera i ne treba ih tretirati kao savet ili predlog za Vaše investicije, tj. kupovinu ili prodaju. Trebalo bi da uradite svoje vlastito istraživanje pre razmišljanja o konkretnoj investicionoj odluci. FinMedia.rs ne garantuje da su navedeni podaci predstavljeni bez grešaka ili pogrešnih podataka iz dostupnih izvora i materijala, kao ni to da su predstavljeni podaci preneseni u trenucima kada se promene na tržištu događaju. Svi rizici, gubici i troškovi u vezi sa investicijama, uključujući i i gubitak cele glavnice, u potpunosti su na Vama i Vaša su odgovornost.