Dobro došli u odeljak naših portfolija

U ovom delu se trudimo da Vam približimo kako funkcioniše svet investicija kroz analizu naših realnih ulaganja.

Naša ulaganja kroz različite portfolije obuhvataju investicije u pet klasa imovine. Budući da se svaka od njih ponaša drugačije na tržištu tokom rasta i pada ekonomije, trudimo se da naše investicije i u najmanje likvidne klase imovine budu diverzifikovane i na taj način dodatno otporne na potencijalne promene na tržištu. Jedna od najvažnijih strategija kojom se vodimo prilikom vođenja portfolija jeste sigurnost investicije.

Najvažnije pravilo sigurnosti jeste tzv. koncept 80-15-5, tačnije ulaganje 80% kapitala u konzervativnu imovinu, 15% u imovinu srednjeg rizika i 5% u najrizičniju. Projekcija potencijalnog prinosa, novčanog toka i rizika koji smo spremni da podnesemo jesu deo analize svake pojedinačne investicije.

Naše investicije

Na graficima ispod možete pronaći izgled naših portfolija. U svakom od tri portfolija držimo različite klase imovine, a pored toga oni se razlikuju po novčanom toku, očekivanim prinosima i riziku.

U okviru portfolija posedujemo sledećih pet klasa imovine:

1. Nekretnine

2. Obveznice

3. Deonice međunarodnih kompanija

4. Plemenite metale

5. Alternativne investicije (Crowd Real Estate, CFD-ovi)

Prikaz FinMedia Investments portfolija

Naše investicije podeljene su u tri portfolija različitih prinosa, tj. agresivnosti ulaganja. Počevši od onog sa najmanjim rizikom i očekivanim prinosom, Atinom, preko portfolija srednjeg rizika pod nazivom Artemida, sve do najagresivnijeg – Aresa. Treba imati u vidu da i pored toga što su portfoliji različitog rizika u opštem smislu, oni takođe unutar svoje kompozicije sadrže investicije drugačijih rizika.

Svaki od njih osvežavamo na polugodišnjoj bazi (januar-jul) najnovijim informacijama i promenama na tržištu. Takođe, kako se cene imovine menjaju vremenom, u portfolijima možete da vidite ažurirane podatke svakih šest meseci kada govorimo o povraćaju uloženog na investiciju.

Povraćaj uloženog novca na investiciju, po portfoliju

Portfolio 1: Atina

Portfolio sadrži ili može imati sledeće klase imovine: nekretnine, obveznice, plemenite metale, stambene crowd real estate projekte sa ROI-jem do 15%

Portfolio 2: Artemida

Portfolio sadrži ili može imati sledeće klase imovine: deonice stabilnih međunarodnih kompanija van finansijskog i tehnološkog sveta, stambene i komercijalne crowd real estate projekte sa ROI-jem između 15% i 20%.

Portfolio 3: Ares

Portfolio sadrži ili može imati sledeće klase imovine: ugovore za razliku (CFD-ove) na plemenite metale, naftu i valutne parove, deonice finansijskih, tehnoloških i brzorastućih kompanija, komercijalne crowd real estate projekte ROI-ja iznad 20%.

Poslednje informacije: Jul 2020.

Na ovom mestu na polugodišnjoj bazi (januar-jul) donosimo najnovije informacije o našim ulaganjima.

Portfolio 1, Atina: Naš najsigurniji portfolio u prvoj polovini 2020. godine ostao je stabilan uz očekivani redovan cash flow. Kao što smo u već pominjali, od ovog portfolija očekujemo povećanje novčanog do kraja 2020. godine jer su ove godine predviđene i dve isplate kamata za Crowd Real Estate projekte.

Nekretnina: Naša prva investiciona nekretnina jeste jednosoban stan sa ROI-jem od 6.00%, što je iznad proseka za rezidencijalne nekretnine u tom kvartu. Investicija nije zahtevala visoka ulaganja i rekonstrukciju, budući da je već u zakupu, te je podrazumevala isplatu same nekretnine i produžetak ugovora sa zakupcem.

Via Piranesi 39, Milano: Investicija u ovaj Crowd Real Estate projekat u Milanu bila je veoma interesantna pre svega zbog grada koji je jedan od najrazvijenijih u Italiji, kao i nedostatka stambenog prostora i rasta cena zakupa u istom. Iz investicije smo uspešno izašli u januaru 2020. godine.

Projekat je podrazumevao transformaciju 540 m2 kancelarijskog i skladišnog prostora u 11 apartmana (površina od 40 m2 do 75 m2), lociranih u brzorastućem zapadnom delu grada. Jedan od krucijalnih parametara prilikom ovog ulaganja bila je rezervacija kupaca čak 5 (četiri jednosobna i jedan dvosoban) od 11 pomenutih apartmana i pre početka rekonstrukcije, što je dodatno podržalo našu pretpostavku o visokoj tražnji za stambenim prostorom u Milanu.

Visconti di Modrone 28, Milano: Investicija u rezidencijalni projekat lociran u srcu grada, a u pitanju je restruktuiranje kancelarijskih prostora u tri ekskluzivna apartmana. Lokacija je odlična i nalazi se na 5 minuta od trga „San Babila” i katedrale „Duomo”. Planirano renoviranje obuhvatiće kancelarije ukupne površine 220 metara kvadratnih, a plan je izgradnja jedne dvosobne i dve jednosobne jedinice.

Važna okolnost prilikom ulaganja bila je to da su dvosobni stan i jedan jednosobni već rezervisani za ukupnu cenu od 1,525,000 evra, tačnije 9,500 evra po metru kvadratnom.

Ovaj razvijeni grad beleži znatno nižu stopu nezaposlenosti u odnosu na državni prosek i samim tim je jedan od glavnih ciljeva migranata iz svih delova zemlje i inostranstva, te ostaje jedan od fokusa naše kuće.

Cohousing Chiaravalle, Milano: Kao i u prethodnom projektu, jedan od važnih parametara bila je lokacija u koju ulažemo. Ovaj projekat podrazumevao je transformaciju velikog imanja iz 14. veka pod imenom „Cascina Gerola” u inovativni koncept 50 apartmana, uključujući bašte, garaže i velike zajedničke prostore koji su i obeležje „Co-housing” načina života. Do trenutka same potražnje investicije putem brokera (platforme), 26 apartmana je već bilo prodato.

Cela vrednost investicije bila je 14,096,343.00 evra, dok su investitori putem platforme mogli da učestvuju u projektu sa maksimalnih 1,000,000.00 evra. Dostignuto je ulaganje od 595,600.00 evra, što je bilo dovoljno za odobravanje pozajmice, budući da je minimalna tražena suma bila 500,000.00 evra. Pozajmica je takođe osigurana ličnom garancijom vlasnika developerske firme i vlasništvom brokera (platforme) u developerskoj firmi u iznosu od 25%.

Važan kriterijum za našu investiciju bila je isplata kamata na šestomesečnom nivou, kao i glavnice zajedno za poslednjom kamatom u novembru 2020. godine.

Portfolio 2, Artemida: Ovaj portfolio je uspešno prebačen u stanje mirovanja u skladu sa prethodnim planom, ali uz gubitke. Deonice međunarodne kompanije koje smo posedovali prodate su sa gubitkom od 14.70% usled dodatnog udara krize izazvane koronavirusom.

Trenutno smo u fazi analize kompanija koje bi trebalo da budu deo portfolija narednih godina, kao i ostalih klasa imovine.

Portfolio 3, Ares: Odličan rezultat Aresa u poslednjem kvartalu prošle godine nije nastavljen u istoj meri tokom prve polovine 2020. godine, iako portfolio i dalje beleži značajan rast. Sledeće godine je u planu da Aresu dodamo nekoliko brzorastućih kompanija u paletu investicija, ali i dva do tri visokorizična crowd real estate projekta.

Industrial business center Tvaikonis: Industrijski kompleks „Tvaikonis” u letonskoj prestonici Rigi bio je naš prvi poduhvat i investicija u ovom delu Evrope. Novac iz pozajmice investitor će koristiti za kupovinu istorijske industrijske zone površine 6,200 m2, nameravajući da je preuredi u moderni biznis kompleks izdeljen u jedinice između 100 m2 i 500 m2, a objekat će imati i 100 parking mesta.

Kako ovaj tip nekretnina beleži povećanju tražnju u Rigi, važno je istaći da je veoma brzo dostignuta i maksimalna potrebna pozajmica od 700,000.00 evra, a takođe je obezbeđen i tzv. „buy back guarantee” program u slučaju propadanja projekta. To je veoma važna stavka prilikom razmatranja našeg ulaganja, a dodatnu težinu dalo je i osiguranje same nekretnine.

Ugovori za razliku (CFD-ovi): Dok smo u poslednjem kvartalu 2019. godine otvorili i zatvorili tačno 20 pozicija, tačnije devet prodajnih i jedanaest kupovnih, u prvoj polovini 2020. godine smo u poziciju ušli devet puta. Realizovali smo šest kupovnih i tri prodajne transakcije.

Najčešće smo trgovali ugovorima za razliku na zlato i naftu i tu smo zabeležili najbolje profite, posebno u periodu nakon pada nafte tipa WTI krajem aprila 2020. godine kada je barel „crnog zlata” otišao u bizarnu crvenu zonu.

*Svi grafici i informacije predstavljene na ovoj stranici su informativnog karaktera i ne treba ih tretirati kao savet ili predlog za Vaše investicije, tj. kupovinu ili prodaju. Trebalo bi da uradite svoje vlastito istraživanje pre razmišljanja o konkretnoj investicionoj odluci. FinMedia.rs ne garantuje da su navedeni podaci predstavljeni bez grešaka ili pogrešnih podataka iz dostupnih izvora i materijala, kao ni to da su predstavljeni podaci preneseni u trenucima kada se promene na tržištu događaju. Svi rizici, gubici i troškovi u vezi sa investicijama, uključujući i i gubitak cele glavnice, u potpunosti su na Vama i Vaša su odgovornost.