Naša priča

Mi smo prva kuća na tržištu Balkana koja se bavi savetovanjem i analizom upravljanja privatnim kapitalom, kao i edukacijom o ovoj temi. Naš fokus su međunarodna tržišta nekretnina, berzi i roba, kao i mogućnosti ulaganja u različite biznise. Neki od klijenata sa kojima radimo jesu preduzetnici, zaposleni u velikim kompanijama, srednjim i malim biznisima, profesionalci koji žele da prošire znanja o investicijama i svi ostali koji su zainteresovani za pomenutu temu.

6
Tržišta u koja ulažemo
5
Godina iskustva u investicijama
11
Održanih obuka
9
Prosečna ocena kurseva

Mi Vam pomažemo da uočite najbolje prilike na tržištu i investicije koje najviše odgovaraju Vašim potrebama.

FinMedia Investments

Savetovanje

Mi smo prva kuća na tržištu Balkana koja se bavi savetovanjem i analizom upravljanja privatnim kapitalom, kao i edukacijom o ovoj temi. Naš fokus su međunarodna tržišta nekretnina, berzi i roba, kao i mogućnosti ulaganja u različite biznise. Neki od klijenata sa kojima radimo jesu preduzetnici, zaposleni u velikim kompanijama, srednjim i malim biznisima, profesionalci koji žele da prošire znanja o investicijama i svi ostali koji su zainteresovani za pomenutu temu.

Današnje investicije ili razvoj biznisa podrazumevaju pametne i temeljno promišljene odluke, a razumevanje svetskog tržišta je osnovni preduslov za razumevanje pravila koja vladaju prilikom ulaganja u bilo koji njegov deo – od nekretnina, trgovine, industrije, bankarstva, sve do deonica, obveznica, foreksa ili kriptovaluta.

Ukoliko želite da znate da li treba ulagati u određenu nekretninu ili deonice, kako uraditi profesionalnu analizu vaše investicije i procenu realne vrednosti, potrebno je znati osnove investicija i tržišta, a upravo to je naša specijalnost.

Edukacija i kursevi

Fokus naših kurseva su organizacija privatnog kapitala, mogućnosti za ulaganje na tržištu i diverzifikacija rizika. Tokom obuka obrađujemo investicione mogućnosti koje su na raspolaganju malim investitorima, počevši od tržišta nekretnina, berzi, roba i alternativnih investicija. Takođe, prolazimo kroz osnovne investicione termine poput novčanog toka, pasivnog prihoda, aktive i pasive, povraćaja uloženog novca, prinosa, ali takođe obrađujemo i tržišne parametre poput makroekonomskih indikatora koji utiču na naše investicione odluke. Na kursevima predstavljamo i primere iz našeg investicionog iskustva.

Za sada imamo u ponudi i četiri vebinara:

1. Kako izgraditi 3 vrste pasivnog prihoda

2. Kako investirati u nekretninu sa 100 evra

3. Akcije kompanija i plemeniti metali

4. Pet tipova investicionih nekretnina

Naš tim

Posvećeni smo uvećanju kapitala naših klijenata i usavršavanju u svetu investicija.