Politika privatnosti firme FinMedia Investments služi da Vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama i kako koristimo te podatke, kao i da Vam pruži sve druge bitne informacije u vezi sa Vašim podacima i onima u vezi sa pretraživanjem i ostavljanjem istih na našem sajtu.

Ova Politika privatnosti dolazi kao dopuna naših Uslova korišćenja sajta i menja ih u delu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka i to pre svega u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske unije.

Na FinMedia Investments portalu u okviru ostavljanja Vaših podataka poput imena, prezimena, broja telefona i imejla prilikom prijavljivanja na kurseve i vebinare (u daljem tekstu: edukacija), FinMedia Investments prikuplja takođe vreme i datum ostavljanja Vaših podataka.

Sve navedene podatke o Vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja bolje komunikacije sa Vama prilikom organizovanja edukacija, čime Vi prihvatate Uslove korišćenja i ovu Politiku privatnosti koji su istaknuti na našem sajtu www.finmedia.rs.

Pored toga, Vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem našeg sajta, te iste možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga i sprečavanja nepravilnosti na našem sajtu.

Vaše podatke možemo podeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona, a iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u lične podatke.

Kako bi Vam omogućili neometano korišćenje sajta mi sarađujemo sa poslovnim partnerima, a odabir naših saradnika vršimo na osnovu toga da li pružaju dovoljan nivo garancije u vezi zaštite ličnih podataka.

U slučajevima kada imamo partnere koji su van EEA zone, uvek zahtevamo potpisivanje ugovora kojim tačno definišemo na koji način naši partneri smeju da pristupaju Vašim podacima i gde zahtevano da implementiraju odgovarajuće tehničke i organizacijske mere u skladu sa članom 46.2 (c) GDPR. Važno je istaći to da u tim slučajevima i sa takvim partnerima potpisujemo i Standarde ugovorne klauzule.

Informacije o tim kompanijama i preduzetim merama zaštite su dostupne na zahtev upućen na adresu partnerstvo@finmedia.rs, dok informacije o merama zaštite koje smo preduzeli u pogledu naših IT i drugih sistema možete dobiti obraćanjem na istu adresu.

Sva ostala pitanja, kao i zahteve u vezi sa Vašim podacima, možete postaviti našem predstavniku za zaštitu podataka o ličnosti na sledeću imejl adresu: kontakt@finmedia.rs

U svakom trenutku možete uložiti prigovor u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka nacionalnim telima za zaštitu ličnih podataka u Vašoj zemlji.

Na kraju, portal FinMedia Investments zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku privatnosti. O važnim promenama i dopunama FinMedia Investments će obavestiti korisnike putem imejla ili objavljivanjem posebne vesti na našem portalu.

Korišćenjem bilo kog sadržaja na FinMedia Investments portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o Uslovima korišćenja i ovom Politikom privatnosti.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu 25. maja 2018.