Upozorenje o riziku: Trgovanje CFD-ima (berze, fjučersi, indeksi) nosi visok rizik.

Vaš kapital je pod rizikom.

Informacije koje se nalaze na sajtu www.finmedia.rs ne predstavljaju automatski uživo promene na tržištu i nisu ažurirane istog momenta kada se promene na tržištu dešavaju. Svi podaci u vezi sa finansijskim tržištem, foreksom, berzama, nekretninama, crowd lending platformama, fjučersima i indeksima, dobijeni su od poslovnih klijenata i kreatora na tržištu, tako da se njihova preciznost ne može smatrati potpuno relevantnom za trgovinu na tržištu.

Firma FinMedia Investments nije odgovorna za bilo kakve gubitke ili potencijalnu štetu izazvanu investiranjem ili trgovinom, a koji mogu biti direktna ili indirektna posledica korišćenja informacija sa ovog sajta.

FinMedia Investments želi da podseti da finansijski ugovori za razliku i drugi finansijski instrumenti na koje se primenjuje efekat poluge (leveridž) podrazumevaju da mala promena cene može dovesti do gubitka uloženog kapitala, pa zato nisu pogodni za sve klijente.

Stoga, podaci koji se nalaze na sajtu www.finmedia.rs ne predstavljaju ponudu, savet za investiciju ili posredovanje za transakciju u bilo kom finansijskom instrumentu. FinMedia Investments ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu informacija i za bilo kakve posledice koje mogu nastati korišćenjem informacija sa ovog sajta.

Ne daje se nikakva garancija za tačnost i potpunost informacija sa ovog sajta, stoga svako lice koje deluje u skladu sa navedenim čini to u potpunosti na sopstveni rizik.

Za više informacija, preporučujemo Vam da pre potencijalne trgovine na finansijskom tržištu pročitate važeće zakone iz ove oblasti i regulatorne okvire Komisije za hartije od vrednosti.

Za više detalja o prikupljanju Vaših ličnih podataka na našem sajtu, molimo Vas da pročitate našu Politiku privatnosti.